Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia. Kontynuując korzystanie z tej strony, zgadzasz się na używanie plików cookie. Więcej informacji: Polityka prywatności.

Paweł Polnik

Psycholog Psychoterapeuta

Zadzwoń Umów wizytę w

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą oraz psychologiem. Ukończyłem całościowe, czteroletnie studium psychoterapii, którego program był zgodny z polskimi wymogami środowiskowymi kształcenia psychoterapeutów oraz standardami kształcenia określonymi przez European Association for Psychotherapy. Ponadto ukończyłem studia magisterskie z psychologii o specjalizacji psychologia kliniczna i  osobowości. Jestem także magistrem historii, przez kilka lat studiowałem także historię sztuki.

Posiadam European Certificate of Psychotherapy (ECP) nadany przez European Association for Psychotherapy (EAP) – największą europejską organizację psychoterapeutyczną określającą standardy nauczania, prowadzenia i etyki psychoterapii.

Od 2010 roku prowadzę praktykę psychoterapeutyczną. Poza prowadzeniem psychoterapii  uczę przyszłych psychoterapeutów współpracując z Centrum Psychoterapii Krótkoterminowej w Łodzi, gdzie w ramach studium psychoterapii prowadzę zajęcia z diagnozy psychologicznej w psychoterapii oraz etyki zawodowej. Od wielu lat prowadzę także działalność szkoleniową prowadząc liczne szkolenia z zakresu komunikacji, przeciwdziałania depresji, profilaktyki zaburzeń związanych ze stresem i traumą rozwijających umiejętności współpracy i inne.

Pracuję w modalności integracyjnej, łącząc teorie oraz techniki różnych modalności psychoterapeutycznych. Szczególnie ważną w mojej pracy jest modalność Gestalt oraz modalność systemowa. Podejście integracyjne pozwala mi na szerokie możliwości pomocy w różnych zaburzeniach, kryzysach oraz innych problemach klientów. Pracując z klientami towarzyszę im i wspieram proces zmiany. 

W swojej pracy korzystam jednak z różnorodnych technik psychoterapeutycznych rozumiejąc, że najważniejszym czynnikiem wspierającym zmianę jest żywy, życzliwy, wspierający i stymulujący do zmian kontakt z psychoterapeutą. 

Człowiek i jego potrzeby oraz działania są w centrum moich zainteresowań, dlatego sprawy społeczne i kulturowe są tym, co często mnie pochłania i angażuje. Interesuje mnie świat psychologii społecznej, polityki i kultury. Śledzę z uwagą także rozwój neuronauki i medycy wnoszących wiele nowego rozumienia przyczyn i dynamiki różnych stanów psychiki i funkcjonowania człowieka. 

Uwielbiam kontakt z naturą i ruch w naturze. Dlatego wędrowanie jest moim ulubionym sposobem odpoczywania i dbania o równowagę. 

W czym pomagam:

 • Zaburzenia nastroju w tym depresyjne
 • Zaburzenia lękowe i potraumatyczne
 • Trudności w relacjach oraz samotności 
 • Kryzysy psychiczne 
 • Kryzysy w parach
 • Doświadczenia przemocy
 • Mobbing
 • Wypalenie zawodowe
 • Zaburzenia osobowości
 • Kryzysy związane z doświadczeniem straty
 • Kryzysy dotyczące tożsamości i identyfikacji
 • Kryzysy związane utratą lub poszukiwaniem sensu

Oferuję:

 • Psychoterapia indywidulana dorosłych
 • Psychoterapia par
 • Psychoterapia grupowa
 • Psychoterapia młodzieży powyżej 16 roku życia
 • Specjalizuję się także w pomocy osobom LGBT

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

WYKSZTAŁCENIE

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University – magister psychologii o specjalności psychologia kliniczna i osobowości

Katolicki Uniwersytet Lubelski – magister historii

DODATKOWE KURSY PROFESJONALNE

 • Integratywna systemowa psychoterapii krótkoterminowa – 69 h
 • Integratywna systemowa psychoterapia depresji – 46 h
 • Integratywna systemowa psychoterapia zaburzeń lękowych – 46 h
 • Hipnoza kliniczna – kurs podstawowy – 46,6 h
 • Hipnoza kliniczna – kurs zaawansowany – 46,6 h
 • Diagnoza kliniczna – 58  h
 • Umysł – Ciało – Mózg – integracja wymiarów self (ja) w procesie psychosomatoterapii i multimodalność ciała w świetle nowoczesnej neuronauki – 89,3 h
 • Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie – stopień zaawansowany – 46 h
 • Psychoterapia par – 14,6 h

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 • Psychotherapy – practice, sience and passion. – Kraków 2012
 • Psychotherapist. Peace and war. Power and love. – Kraków 2015
 • Przemoc seksualna – sprawcy i sprawczynie. – Katowice 2023

Przynależność do stowarzyszeń

 • European Association for Psychotherapy
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej

DOŚWIADCZENIE

 • Staż na oddziale psychiatrycznym Szpitala w Dębicy (362 h)
 • Śląskie Centrum Psychoterapii Integratywnej (psychoterapeuta)
 • Prywatna praktyka psychoterapeutyczna: ok 13 lat

Certyfikaty i zaświadczenia

Specjaliści

Pomoc psychologiczna i psychoterapia Gliwice